Lễ tuyên dương các nhà giáo tiêu biểu năm 2019

Lễ tuyên dương các nhà giáo tiêu biểu năm 2019

Xã Thanh Phú- huyện Sa Pa- tỉnh Lao Cai

Tại xã Thanh Phú, Liên trường MN, TH, PTDTBT THCS tổ chức Lễ tuyên dương khen thưởng phong trào thi đua năm học 2019-2020.

Ảnh liên trường xã Thanh Phú chụp ảnh cùng lãnh đạo xã và khách mời

Dịp này, Hội khuyến học xã Thanh Phú đã trao 3 giấy khen tặng ba tập thể;  Đã trao giấy khen cho 8 cá nhân “Nhà giáo tiêu biểu” cho 50 giáo viên ở các cấp học liên trường xã Thanh Phú.

Ảnh nhận giấy khen của 9 cá nhân xuất sắc

Ảnh tập thể trường MN Thanh Phú

Ảnh tiết mục chào mừng của tập thể trường MN Thanh Phú

Nguồn ( Thanh Nhài)