Giáo dục mầm non giúp trẻ phát triển toàn diện về thể chất, nhận thức, tình cảm kĩ năng xã hội và thẩm mỹ. Hình thành những yếu tố đầu tiên về nhân cách. Hình thành ở trẻ em những tâm sinh lý, năng lực phẩm chất, những kỹ năng sống phù hợp với lứa tuổi, đặt nền tảng lâu dài cho việc học tiếp theo và học suốt đời của trẻ sau này

Ngày 21/3/2019 trường  MN Thanh Phú long trọng tổ chức hội thi "Chung thi sức phát triển trẻ thơ toàn diện" cấp trường 

Đến với hội thi có 4 đội đến từ 4 điểm thôn: Mường Bo, Sín Chải A, Sín Chải B, Nậm Củm