Căn cứ Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ về phổ cập giáo dục, xoá mù chữ;

Căn cứ Thông tư 07/2016/TT-BGDĐT, ngày 22/3/2016 của Bộ GD&ĐT quy định về điều kiện đảm bảo và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn PCGD, XMC;

Căn cứ văn bản số 277/KH-BCĐPCGD, ngày 15/11/2018 của Ban chỉ đạo PCGD huyện Sa Pa về Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác PCGD, XMC năm 2018; triển khia phương hướng, nhiệm vụ năm 2019;

Căn cứ tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ PCGD, XMC năm 2018 của xã Thanh Phú; Ban chỉ đạo PCGD xã Thanh Phú tổ chức hội nghị "Tổng kết công tác PCGD, XMC năm 2018. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2019"

Đánh giá chung

1. Ưu điểm

Công tác PCGD luôn nhận được sự quan tâm của các cấp các ngành, đặc biệt là chính quyền địa phương. Ban chỉ đạo luôn có sự theo dõi, nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động giáo dục của các trường.

Kết quả PCGD được duy trì bền vững và từng bước được nâng lên.

Các đơn vị trường học tích cực trong công tác tham mưu, huy động học sinh ra lớp, tổ chức tốt các hoạt động ngoại khóa, đổi mới ngoại khóa chào cờ, sinh hoạt lớp, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, rèn kỹ năng sống cho học sinh, đổi mới phương pháp, tích cực bồi dưỡng học sinh giỏi.

Tỷ lệ chuyên cần luôn được duy trì ổn định đạt 98%.

2. Tồn tại, hạn chế

Một bộ phận gia đình chưa quan tâm đến công tác giáo dục, việc học tập của con em mình.

Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp lớp 9 tiếp tục tham gia học THPT, học nghề còn chưa cao.

Một số thành viên ban chỉ đạo chưa tích cực nhiệt tình trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Chất lượng giáo dục mũi nhọn chưa cao. Chất lượng giáo dục toàn diện chưa nổi bật.

3. Nguyên nhân tồn tại, hạn chế

3.1. Khách quan

Nhu cầu tham gia học tập của học sinh học tiếp THPT, học nghề chưa cao, một.

Một số gia đình không có nhu cầu cho con em học tiếp THPT, học nghề.

Khả năng nhận thức của một số học sinh còn hạn chế.

3.2. Chủ quan

- Trong công tác lãnh đạo của cấp uỷ, chính quyền đại phương đôi khi chưa quyết liệt đặc biệt công tác chỉ đạo vận động học sinh học tiếp THPT, học nghề, vận động học sinh bỏ học ở cấp THPT tiếp tục quay lại học.

- Trong công tác chỉ đạo của BCĐ PCGD đôi khi còn chủ quan chưa quyết liệt, việc giám sát thực hiện nhiệm vụ của các thành viên Ban chỉ đạo đôi khi chưa sát sao.

- Trong công tác tổ chức các hoạt động chuyên môn của các nhà trường chưa phong phú, khả năng bồi dưỡng học sinh của một số giáo viên còn hạn chế, chưa thu hút được học sinh tham gia.

- Trong công tác tham mưu, tổ chức thực hiện của các cơ sở giáo dục chưa quyết liệt.

Giải pháp thực hiện

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền; BCĐ PCGD xã.

Cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục lãnh chỉ đạo sát sao công tác PCGD.

Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của ban chỉ đạo PCGD.

2. Công tác tham mưu của Hiệu trưởng.

Tăng cường công tác tham mưu với các cấp quan tâm, lãnh chỉ đạo công tác giáo dục tại địa phương, huy động các nguồn lực hỗ trợ cho công tác giáo dục.

Làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục.

3. Công tác tuyên truyền, vận động

Tăng cường công tác tuyên truyền vận động học sinh ra lớp nâng cao tỷ lệ chuyên cần.

Phối hợp với các ngành đoàn thể vận gia đình tạo điều kiện cho con em tiếp tục học lên THPT, GDTX hoặc học nghề. Nâng cao tỷ lệ thanh niên trong độ tuổi 18-21 có bằng TN THPT và tương đương

4. Tổ chức các hoạt động dạy học

Tổ chức tốt các hoạt động giáo dục trong các nhà trường. Tăng cường tổ chức cac hoạt động ngoại khóa, đổi mới chào cờ, sinh hoạt lớp. Tăng cường rèn kỹ năng sống cho học sinh

Tăng cường bồi ngũ nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ. Nâng cao hiệu quả của các tổ chuyên môn, các đoàn thể.

Tăng cường phụ đạo học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh giỏi.

Thực hiện có hiệu quả mô hình trường học mới Việt Nam, mô hình trường học gắn với thực tiễn.

5. Chuẩn bị các điều kiện cho năm học 2019-2020.

Chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho năm học mới.

6. Ban chỉ đạo PCGD thường xuyên kiểm tra nắm bắt tình hình hoạt động của các nhà trường để kịp thời chỉ đạo huy động học sinh ra lớp. Kiểm tra giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của các thành viên Ban chỉ đạo PCGD nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm của các thành viên.