Được sự quan tâm của các cấp Đảng bộ. Trải qua quá trình tu dưỡng và rèn luyện của các quần chúng Đào Thị Thoan, Nông Thị Lan, Hà Thị Luyến sự quan tâm, giúp đỡ rèn luyện của các đồng chí đảng viên trong toàn chi bộ, các dồng chí trong Ban chấp hành Công đoàn, Chi đoàn trường.

Ngày 20/6/2019 chi bộ 7 trường Mầm Non Thanh Phú long trọng tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên cho quần chúng Đào Thị Thoan, Nông Thị Lan, Hà Thị Luyến  theo quyết định của Ban theongf vụ huyện uỷ Sa Pa.

Tới dự buổi Lễ có Đ/c Hoàng Đức Linh - Phó bí thư thường trực đảng uỷ xã Thanh Ph

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ của Đ/C Hoàng Đức Linh

Trước Đảng kỳ, quốc kỳ và chân dung chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và trước toàn thể các đồng chí.  03 đc Đào Thị Thoan, Nông Thị Lan, Hà Thị Luyến đã đọc lời tuyên thệ và xin hứa: 

1. Tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng.

2. Không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. Chấp hành quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

3. Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân; tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội nơi làm việc và nơi ở; tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

4. Tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chính sách và tổ chức của Đảng; phục tùng kỷ luật, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng; thường xuyên tự phê bình và phê bình, trung thực với Đảng; làm công tác phát triển đảng viên; sinh hoạt đảng và đóng đảng phí đúng quy định.

Các đồng chí đọc lời tuyên thệ

Chụp ảnh cùng đại biểu đến dự buổi lễ