Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp, cấp học mầm non.

Thực hiện kế hoạch số 82/KH-PGD&ĐT, kế hoạch tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp, cấp học mầm non năm học 2018 -2019

Mục đích:

- Đánh giá năng lực, nghiệp vụ của giáo viên trong đổi mới phương pháp, hình thức giáo dục trẻ phù hợp với yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

- Tuyển chọn, công nhận và tôn vinh những giáo viên dạy giỏi, bổ sung quy hoạch đội ngũ cốt cán cấp huyện và cán bộ quản lí GDMN.

- Đẩy mạnh công tác xây dựng môi trường giáo dục ở các trường, điểm trường, tạo phong trào thi đua sôi nổi, khuyến khích giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục tự học và sáng tạo.

Thực hiện kế hoạch trên trường MN Thanh Phú có 12 giáo viên tham gia hội thi. Ngày 14/12/2018 tất cả các giáo viên đã tham gia thi lí thuyết tại trường THCS Kim Đồng

Ngày 26/12/2018 các giáo viên tham gia phần thi thực hành tại 8/8 lớp thuộc 4 điểm trường.

             

          

Hình ảnh: Một số tiết dạy tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi

Trong phần thi thực hành có 9/12 giáo viên tham gia đạt

03/12 giáo viên không đạt.