“ Viết tin về sự kiện tổ chức hoạt động tết trung thu tại trường Mầm Non Thanh Phú năm học 2019-2020”

“ Viết tin về sự kiện tổ chức hoạt động tết trung thu tại trường Mầm Non Thanh Phú năm học 2019-2020”