Lớp MG 3,4,5 tuổi thôn Nậm Củm 

Lớp MG 3,4,5 tuổi Thôn Nậm Củm  là điểm trường xa nhất của trường MN Thanh Phú một nơi giảng dạy và học tập diễn ra theo chương trình giáo dục và quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho các trường mẫu giáo, đảm bảo các học sinh được vui vẻ trong khi học tập. Học viên sẽ học khi đang chơi đùa hay thực hiện các hoạt động thực hành.
Các em nhỏ và phụ huynh sẽ trải nghiệm này trong hoạt động mỗi ngày mà họ tham dự với trường. Các em sẽ có cơ hội để cảm thấy hứng thú trong học tập và khám phá kiến thức mới. Các hoạt động thực hành trong các lĩnh vực khác nhau như ngôn ngữ, toán học, công nghệ, âm nhạc và giáo dục thể chất sẽ đảm bảo thực hiện cam kết của chúng tôi với hoạt động học tập tích cực. Hơn nữa, các hoạt động được thiết kế cẩn thận và toàn diện sẽ giúp các em nhỏ phát triển một cách lành mạnh.